ANALYTISK STRATEGI
VÄGLEDNINGSMATERIAL FÖR VERSAMHETS- OCH KOMPETENSUTVECKLING
   
© Copyright 2007LahCon Created & Supplied by: Lars Holstensson
ANALYTISK STRATEGI
är ett vägledningsmaterial för
ver
ksamhets- och kompetensutveckling..
Materialet är en sammanfattning av de erfarenheter som inhämtades från ett tidigare informationsprojekt. Det är fritt fram för alla arbetsplatser att nyttja materialet. Eftersom ingen arbetsplats är den andra lik rekommenderas att ni använder informationen som underlag vid utveckling av eget analysmaterial.
 

Ni länkas till vägledningsmaterialet genom att
Klicka på ovanstående bild.

OBSERVERA! Vissa länkar fungerar ej i webbläsaren google
. Rekommenderar webbläsaren Explorer.